Publication

Identifier 150103
TitleWetenschappelijke integriteit
Type of publicationarticle
Author(s)K. Merkus
Contributor(s)
KeywordsCabbolet affaire, antigravity controversy
Publisher
SourceN! 19, 26-27
Publication date2015-01-20
LanguageDutch
AbstractDe TU/e is per 1 september 2014 gekomen met een nieuwe wetenschappelijke gedragscode. Deze is gebaseerd op de reeds bestaande ‘Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Deze nieuwe versie voorziet in de behoefte aan een beknoptere versie en verduidelijkt bepaalde elementen in het licht van recente ontwikkelingen. Zouden met deze recente ontwikkelingen gevallen van wetenschapsfraude zoals deze onlangs aan de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Tilburg (UvT) zijn voorgevallen worden bedoeld? Hoe zit dat eigenlijk aan de TU/e en in het bijzonder bij Natuurkunde: is ons vakgebied net zo kwetsbaar voor wetenschapsfraude? Of hoeven wij ons nergens zorgen over te maken?
CopyrightOpen access