Gerelateerd Experimenteel Onderzoek


Het AEGIS project te CERN

Het AEGIS project heeft als doel het vaststellen van de koppeling van antimaterie met het zwaartekrachtsveld van de aarde. Hiervoor zal een bundel antiwaterstofatomen worden gebruikt.

Het GBAR project te CERN

Het GBAR project heeft als doel het testen van het equivalentieprincipe, dat gravitationele massa gelijk stelt aan inertiaalmassa, door de valversnelling te meten van ultrakoude antiwaterstof die verkregen is door het de-ioniseren van H+.

Het ALPHA project te CERN

Het ALPHA project heeft als doel de zwaartekracht op antimaterie te testen door te kijken of ingevangen antiwaterstof omlaag of omhoog valt wanneer deze wordt losgelaten.

Aankomend project bij het PSI (Villingen, CH)

Een project is voorgesteld om de gravitationele eigenschappen van antimaterie te bepalen door experimenten met muonium in de LTP.

Geplande faciliteit: FLAIR in Darmstadt

Er zijn plannen voor een nieuwe faciliteit (FLAIR), waar de gravitatie van antimaterie dient te worden bepaald door het meten van de vrije val van ingevangen en laser-gekoelde antiwaterstof.

Gerelateerd Theoretisch Onderzoek


Antizwaartekracht door Algemene Relativiteitstheorie uit te breiden met het CPT theorema

De Italiaanse wetenschapper Massimo Villata heeft een vergelijking afgeleid, die een klassieke beschrijving geeft van een gravitationele afstotoing tussen materie en antimaterie. Deze theorie kan gebruikt worden als uitgangspunt in astronomie om de structuur van het universum op grote schaal te verklaren met gravitationele afstoting.

Het quantum vacuum als een vloeistof van gravitationele dipolen

De natuurkundige Dragan Hajdukovic van CERN postuleert dat het vacuum een stroom is van virtuele deeltje/antideeltje-paren die vanuit het niet onstaan en weer annihileren. Uitgaande van gelijke inertiaalmassa maar tegengestelde gravitationele massa voor materie en antimaterie, wil Hajdukovic zijn theorie toepassen om het 'donkere energie'-probleem op te lossen.

Het Dirac-Milne universum

De Franse natuurkundigen Alain Benoit-Levy en Gabriel Chardin bestuderen de kosmologie van een universum, het Dirac-Milne universum genoemd, waarin materie en antimaterie evenveel voorkomen maar tegengestelde gravitationele massa hebben.

Dipolaire donkere materie

De Franse natuurkundige Luc Blanchet beschouwt een ontologie waarin donkere materie is uitgerust met een gravitationele dipool om de MOND fenomenologie te reproduceren.

Wikipedia

De online encyclopedie Wikipedia bevat een lemma over de gravitationele interactie van antimaterie. De informatie (in het Engels) is, echter, lang niet altijd betrouwbaar.

Het probleem van Wikipedia is dat iedereen - maar dan ook echt iedereen - de inhoud van een lemma kan wijzigen: ieder willekeurig persoon kan willekeurig welke bewering toevoegen aan het lemma alsof het encyclopedische kennis betreft. Dat gezegd zijnde, schroom niet het artikel te lezen door hieronder op de knop te klikken.